Informacja o wynikach postępowania na zakup Obróbkowe urządzanie CNC (plazmowo-gazowe) celem wyposażenia firmy w nowoczesne urządzenie obróbkowe celem wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej –elementów do stabilizacji gruntu, rozdrabniania i oczyszczania terenów pozrębowych.

Data: 23.12.2020r

W związku z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

pt. "Wyposażenie firmy w nowoczesne urządzenie obróbkowe celem wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej – elementów do stabilizacji gruntu, rozdrabniania i oczyszczania terenów pozrębowych.",

firma Kłosek Piotr Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIOMET

na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, publikuje informację o wynikach postępowania w zakresie "Wyposażenie firmy w nowoczesne urządzenie obróbkowe celem wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej –elementów do stabilizacji gruntu, rozdrabniania i oczyszczania terenów pozrębowych. Obróbkowe urządzanie CNC (plazmowo-gazowe) "