Dotacje

15.11.2018r.

Informujemy że w dniu 15 listopada 2018r. Firma Kłosek Piotr Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIOMET zawarła umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu pt.


"Wyposażenie firmy w nowoczesne, elastyczne gniazdo obróbkowe celem wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej - wykonanie uszczelnień złączy obrotowych powietrza dla branży rotomouldingu, oraz elementów sensorów eksplozymetrycznych komór pomiarowych i urządzeń iskrobezpiecznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem."


Termin realizacji projektu: od 01.10.2018r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu: 1 473 540,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 539 100,00 PLN


Projekt jest wdrażany w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i współfinansowany przez Unię Europejską.

Opis i efekt projektu: Przedmiotem projektu jest wyposażenie firmy w nowoczesne gniazdo produkcyjne czego bezpośrednim rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji procesowej i produktowej, oraz dywersyfikacja istniejącego zakładu. Wprowadzone zostaną na rynek nowe, ulepszone usługi i produkty. Będzie to możliwe dzięki nabyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń, które stworzą nowoczesne gniazdo produkcyjne. Poczynione inwestycje pozwolą wprowadzić na rynek nowe produkty: uszczelnienia złączy obrotowych powietrza dla branży rotomouldingu o wysokiej odporności cieplnej i ciśnieniowej oraz elementy sensorów eksplozymetrycznych komór pomiarowych, a także wpłyną na zmianę modelu strategii firmy i wzrost zdolności produkcyjnych tj. pozwolą znacząco udoskonalić metody produkcji, skrócić czasu produkcji, zmienić politykę cenową, zapewnią zwiększenie dbałości o ochronę środowiska naturalnego.


Zakres projektu obejmuje pozyskanie nowoczesnego gniazda produkcyjnego.