Cele i polityka jakości

Cele i Polityka Jakości

Polityka jakości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIOMET ukierunkowana jest na produkcję wyrobów i realizację usług najlepszej jakości, spełniających wymagania naszych klientów, oraz na budowanie trwałych relacji z Klientami polskimi i zagranicznymi, opartych na wzajemnym zaufaniu i poczuciu wzajemnych korzyści.

Główne założenia i cele wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, to:

  • Zadowolenie Klientów, które staramy się osiągnąć poprzez terminową realizację zamówień oraz produkcję i oferowanie wyrobów i usług w zakresie obróbki skrawaniem o najwyższej jakości
  • Produkcja wyrobów z wysokiej jakości materiałów, dzięki współpracy z zaufanymi dostawcami, przy zachowaniu korzystnej ceny
  • Rozwijanie infrastruktury i poprawa warunków pracy poprzez modernizację obszarów produkcyjnych firmy
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników dzięki szerokiemu programowi szkoleń
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowych technologii i unowocześnianie parku maszynowego
  • Optymalizacja kosztów dostaw i kosztów produkcji poprzez poszerzenie gamy dostawców i ergonomiczne rozplanowanie maszyn w procesie produkcji
  • Zapewnienie stabilizacji finansowej firmy poprzez pozyskanie rynków zagranicznych i zwiększenie produkcji na rynki krajowe
  • Poprawa bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenie infrastruktury firmy poprzez wdrożenie systemu monitoringu

Zobowiązuję wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIOMET do uznania przyjętych zasad wynikających z Polityki i celów Jakości oraz do stosowania opracowanej dokumentacji i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Jako Właściciel zobowiązuję się do zapewnienia zasobów do realizacji Polityki i założonych celów oraz nadzorowania działań związanych z rozwojem Systemu Zarządzania Jakością w firmie.

Piotr Kłosek

Nasze certyfikaty

  • ISO 9001:2015 - System Zarządzania jakością - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
  • ISO 3834-2:2007 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.