Cele i polityka jakości

Cele i Polityka Jakości

Polityka jakości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIOMET ukierunkowana jest na produkcję wyrobów i realizację usług najlepszej jakości, spełniających wymagania naszych klientów, oraz na budowanie trwałych relacji z Klientami polskimi i zagranicznymi, opartych na wzajemnym zaufaniu i poczuciu wzajemnych korzyści.

 

Główne założenia i cele wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, to:

Zobowiązuję wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIOMET do uznania przyjętych zasad wynikających z Polityki i celów Jakości oraz do stosowania opracowanej dokumentacji i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Jako Właściciel zobowiązuję się do zapewnienia zasobów do realizacji Polityki i założonych celów oraz nadzorowania działań związanych z rozwojem Systemu Zarządzania Jakością w firmie.


Piotr Kłosek


Certyfikaty

Firma Piomet realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: