Informacja o wynikach postępowania na zakup Gniazda obróbkowego CNC

Data: 10.06.2019r

W związku z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

pt. "Wyposażenie firmy w nowoczesne, elastyczne gniazdo obróbkowe celem wprowadzenia innowacji procesowej oraz produktowej - wykonanie uszczelnień złączy obrotowych powietrza dla branży rotomouldingu, oraz elementów sensorów eksplozymetrycznych komór pomiarowych i urządzeń iskrobezpiecznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.",

firma Kłosek Piotr Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIOMET

na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, publikuje informację o wynikach postępowania w zakresie "Gniazdo obróbkowe CNC"