Dłutowanie

Skok dłutownicy 560mm (maksymalna głebokość dłutowania 280mm)

Średnica stołu dłutownicy 600mm