Cele i Polityka Jakości

Polityka jakości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIOMET Piotr Kłosek ukierunkowana jest
na produkcję wyrobów i realizację usług najlepszej jakości, spełniających wymagania naszych Klientów,
oraz na budowanie trwałych relacji z Klientami polskimi i zagranicznymi, opartych na wzajemnym
zaufaniu i poczuciu wzajemnych korzyści.
 
Główne założenia i cele wdrożanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, to:
 • Zadowolenie Klientów, które staramy się osiągnąć poprzez terminową realizację zamówień
  oraz produkcję i oferowanie wyrobów i usług w zakresie obróbki skrawaniem o najwyższej
  jakości
 • Produkcja wyrobów z wysokiej jakości materiałów, dzięki współpracy z zaufanymi dostawcami,
  przy zachowaniu korzystnej ceny
 • Rozwijanie infrastruktury i poprawa warunków pracy poprzez modernizację obszarów
  produkcyjnych firmy
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników dzięki szerokiemu programowi szkoleń
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowych technologii
  i unowocześnianie parku maszynowego
 • Optymalizacja kosztów dostaw i kosztów produkcji poprzez poszerzenie gamy dostawców
  i ergonomiczne rozplanowanie maszyn w procesie produkcji
 • Zapewnienie stabilizacji finansowej firmy poprzez pozyskanie rynków zagranicznych
  i zwiększenie produkcji na rynki krajowe
 • Poprawa bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenie infrastruktury firmy poprzez wdrożenie systemu monitoringu
Zobowiązuję wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIOMET Piotr Kłosek
do uznania przyjętych zasad wynikających z Polityki i celów Jakości oraz do stosowania opracowanej
dokumentacji i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
Jako Właściciel zobowiązuję się do zapewnienia zasobów do realizacji Polityki i założonych
celów oraz nadzorowania działań związanych z rozwojem Systemu Zarządzania Jakością w firmie.
 
Piotr Kłosek